Bạn nhận xét như thế nào về Chương trình số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Tỉnh Ủy
Phù hợp
Chưa phù hợp
Ý kiến khác
08:37 AM - 19/04/2024
Ảnh minh hoạ Thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2022, Quyết định số 363/QĐ-TTg ngày 08/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình, đồng thời để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng chống bạo lực gia