Bạn nhận xét như thế nào về Chương trình số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Tỉnh Ủy
Phù hợp
Chưa phù hợp
Ý kiến khác
02:46 PM - 09/08/2023
Nhằm khuyến khích phong trào sáng tác cho thiếu nhi, cổ vũ văn hóa đọc trong giới trẻ, Hội Nhà văn Việt Nam đã thành lập thêm hạng mục giải thưởng “Văn học thiếu nhi”.