Bạn có sẵn sàng đồng hành cùng MTTQVN các cấp vận động, quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19
Rất sẵn sàng
Sẵn sàng
09:04 AM - 03/12/2021
Tại buổi tiếp nhận,  Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan thông tấn báo chí đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Bình Phước. Đồng chí nhấn mạnh: Dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức