Bạn nhận xét như thế nào về Chương trình số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Tỉnh Ủy
Phù hợp
Chưa phù hợp
Ý kiến khác
06:20 PM - 29/11/2023
Hội LHPN tỉnh Bình Phước, thực hiện các nghi thức đón đoàn đại biểu của Hội Phụ nữ các tỉnh: Kratie, Tboung Khmum (Campuchia) tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư Theo đó Hội LHPN tỉnh Bình Phước đã thực hiện các nghi thức long trọng, tặng hoa, giới thiệu thành phần trong đoàn và chụp hình lưu niệm tại