Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa:
STT Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
1 Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XVI, năm 2023 – 2024 14/03/2024
2 Chỉ thị số 21 - CT/TU về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 17/08/2023
3 Nghị định số 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 17/08/2023
4 Ban Bí thư ban hành Kết luận số 54-KL/TW về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW 21/07/2023
5 Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng 19/06/2023
6 Kế hoạch số 106-KH/ ngày 20/3/2023 của BCH Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023 07/06/2023
7 Hướng dẫn tuyên truyền về quy hoạch tổng thể thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 06/06/2023
8 Công văn số 4264/MTTW- BTT về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covi-19 29/07/2022
9 Thể lệ (sửa đổi, bổ sung) Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) 30/03/2022
10 Thể lệ Giải Báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021 - 2022 16/03/2022
11 Hướng dẫn số 42-HD/BTGTW về tuyên truyền, triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư 16/03/2022
12 Hướng dẫn số 41-HD/BTGTW về công tác văn hoá - văn nghệ năm 2022 16/03/2022
13 Công văn 2942/MTTW-BTT ngày 16/09/2021 Về việc phối hợp tuyen truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch covid 19 22/09/2021
14 Công văn 2862/MTTW-BTT ngày 10/09/2021 Về việc quán triệt, triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 14/09/2021
15 Công văn số 2502/MTTW-BTT của UBTW MTTQVN 11/06/2021 V/v triển khai Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022 22/06/2021