Bạn nhận xét như thế nào về Chương trình số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Tỉnh Ủy
Phù hợp
Chưa phù hợp
Ý kiến khác
08:41 AM - 08/01/2024
         Chương trình được tổ chức tại các điểm chợ trên địa bàn huyện Tham gia chương trình có hàng trăm đoàn viên thanh niên tại 5 xã, thị trấn, bao gồm: Tân Phú, Tân Lập, Tân Tiến, Thuận Phú, Tân Phước. Với các phần việc, như: In ấn các băng rôn, phông chữ tuyên truyền cho hoạt động bảo vệ môi trường. Tổ