Bạn nhận xét như thế nào về Chương trình số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Tỉnh Ủy
Phù hợp
Chưa phù hợp
Ý kiến khác
02:54 PM - 19/04/2024
Hiện nay, thị trường Việt Nam đã có khá nhiều loại hình sản phẩm thay thế với nguyên liệu có nguồn gốc khác nhau. Theo khảo sát do Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường thực hiện, nhiều sản phẩm thay thế do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất như túi, bao bì từ vật liệu phân hủy sinh học, hộp giấy, hộp