Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa:
STT Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
1 Đề cương tuyên truyền Đại hội Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam các cấp Và Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 01/11/2023
2 Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam -Ngày Truyền thống Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023) 01/11/2023
3 V/v tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc với đại biểu QH trước kỳ họp thứ 6 QH khóa XV 23/10/2023
4 V/v giám sát việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11-HĐND tỉnh Bình Phước (khóaX) 23/10/2023
5 Báo cáo Tổng kết Đề tài "Giải pháp nâng cao chất lượng giám sát trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh" 20/10/2023
6 Kế hoạch tổ chức ngày hội cán bộ Mặt trận khu dân dư cấp tỉnh năm 2023 18/10/2023
7 Công văn về việc tham gia đồng diễn "Dân vũ" tại ngày hội cán bộ Mặt trận KDC các cấp 17/10/2023
8 Kế hoạch Tổ chức Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 17/10/2023
9 Kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2023 (từ 17/10 đến 18/11/2023) 17/10/2023
10 Phản biện xã hội đối với Dự thảo của BCH Đảng bộ tỉnh Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước trong giai đoạn mới 29/09/2023
11 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc với đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XV 13/07/2023
12 Ý kiến của cử tri và Nhân dân liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và quản lý, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2023 27/06/2023
13 Báo cáo kết quả thu, chi kinh phí Quỹ cứu trợ tỉnh BP (Từ ngày 01/01/2023 đến 30/5/2023) 05/06/2023
14 Báo cáo kết quả thu, chi ủng hộ quỹ phòng , chống dịch Covid -19 tỉnh BP từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/5/2023 05/06/2023
15 Báo cáo số 662/ BC-MTTQ-BTT về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt TXCT với đại biểu QH trước kỳ họp thứ 5 QH khóa XV 22/05/2023