Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa:
STT Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
1 Tài liệu phản biện xã hội về đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ mô hình sản xuất nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh Bình Phước 10/11/2021
2 Kế hoạch 218/KH-MTTQ-BTT, ngày 09/11/2021 về tổ chức phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Bình Phước 10/11/2021
3 Kế hoạch số 214/KH-MTTQ-BTT về phản biện xã hội với Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Bình Phước 02/11/2021
4 Báo cáo thu, chi ủng hộ phòng chống dịch covid -19 từ 23.3.2020 đến 30.10.2021. 02/11/2021
5 Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 91 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021) 02/11/2021
6 Công văn số 1300/MTTQ-BTT, ngày 26/12/2021 về việc gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021) 01/11/2021
7 Kế hoạch số 210/KH-MTTQ-BTT, ngày 29/10/2021 về việc tổ chức phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Bình Phước 01/11/2021
8 Kế hoạch số 207/KH-MTTQ-BTT ngày 20/10/2021 về Tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" năm 2021 26/10/2021
9 Kế hoạch số 206/KH-MTTQ-BTT ngày 20/10/2021 về Tổ chức hoạt động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2021 26/10/2021
10 Tài liệu phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Bình Phước 23/09/2021
11 Báo cáo thu, chi ủng hộ phòng chống dịch covid -19 từ 23.3.2020 đến 15.9.2021. 20/09/2021
12 Kế hoạch 192/KH-MTTQ ngày 15/09/2021 về Phát động phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid - 19” 16/09/2021
13 Kế hoạch 191/KH-MTTQ ngày 14/09/2021Triển khai thực hiện gói tài trợ 5 tỷ đồng của ngân hàng Thưong mại cổ phần Công thương Việt Nam hỗ trợ tỉnh Bình Phước thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 15/09/2021
14 Thông báo 169/TB-MTTQ ngày 13/09/2021 V/v kết quả hội nghị trực tuyến tập huấn lực lượng xung kích trên địa bàn tỉnh 14/09/2021
15 Tổ chức phản biện xã hội đối với Dự thảo Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Trường Chính trị tỉnh, đáp ứng yêu cầu Trường Chính trị chuẩn, theo hướng trường học số” 14/09/2021