Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa:
STT Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
1 Kế hoạch, thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IX - năm 2024 22/05/2024
2 PBXH đối với Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho giáo viên và trẻ là người DTTS tham gia dạy và học tiếng Việt trước khi vào lớp Một trên địa bàn tỉnh Bình Phước 17/05/2024
3 Kế hoạch tổ chức hoạt động Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ 06 tháng đầu năm 2024 13/05/2024
4 Nội dung Dự thảo Báo cáo Chính trị lần 3 14/04/2024
5 Báo cáo kết quả thu chi kinh phí Quỹ Cứu trợ tỉnh Bình Phước từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/3/2024 09/04/2024
6 Báo cáo kết quả thu chi kinh phí Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Bình Phước từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/3/2024 09/04/2024
7 Báo cáo kết quả thu chi, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh Bình Phước từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/3/2024 09/04/2024
8 Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương lần thứ III” 03/04/2024
9 Phản biện xã hội đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 26/02/2024
10 Kế hoạch, thể lệ tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Phước 20/02/2024
11 kết quả Tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật về quyền con người, quyền công dân và trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tố chức trong bảo đảm ngưòi dân được hỗ trợ tiếp cận pháp luật năm 2022 và 6 tháng năm 2023 19/12/2023
12 Kết quả Tổ chức giám sát (đợt 2) phúc tra về thực hiện pháp luật về quyền con người, quyền công dân và trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức trong bảo đảm người dân được hỗ trợ tiếp cận pháp luật năm 2022 và 6 tháng năm 2023 19/12/2023
13 Đề cương tuyên truyền Đại hội Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam các cấp Và Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 01/11/2023
14 Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam -Ngày Truyền thống Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023) 01/11/2023
15 V/v tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc với đại biểu QH trước kỳ họp thứ 6 QH khóa XV 23/10/2023