Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa:
STT Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
1 Báo cáo số 662/ BC-MTTQ-BTT về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt TXCT với đại biểu QH trước kỳ họp thứ 5 QH khóa XV 22/05/2023
2 Phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Bình Phước 19/05/2023
3 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri là đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền năm 2023 12/05/2023
4 Phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy địnhvề nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Phước 10/05/2023
5 Phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Phước” 04/05/2023
6 PBXH đối với Dự thảo Nghị quyết của NĐND tỉnh “Quy định mức đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy ....." 04/05/2023
7 Kế hoạch số 361/KH-BTT-MTTQ về phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng năm 2030 21/04/2023
8 Kế hoạch số 352/KH-MTTQ-BTT ngày 07/4/2023 về việc tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa UBMTTQVN tỉnh với Sở Công thương, Sở LĐ-TB&XH, Ngân hàng chính sách xã hội - Chi nhánh Bình Phước, Sở NN&PTNT 07/04/2023
9 Báo cáo số 627/BC-MTTQ-BTT về giám sát việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh (khóa X) 06/03/2023
10 Các văn bản lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 09/02/2023
11 Báo cáo số 617/BC-MTTQ-BTT ngày 31/01/2023 về kết quả thu, chi ủng hộ phòng chống dịch Covid từ ngày 23/3/2020 - 31/12/2022 03/02/2023
12 Chương trình Giám sát phản biện năm 2023 16/01/2023
13 Tài liệu Hội nghị lần thứ 10 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá IX nhiệm kỳ 2019 - 2024 29/12/2022
14 Báo cáo Số 591/BC-MTTQ-BTT, ngày 08/12/2022 về việc Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc với đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XV 13/12/2022
15 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022) 27/10/2022