Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa:
STT Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
1 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022) 27/10/2022
2 Báo cáo số 560/BC-MTTQ-BTT ngày 25/10/2022 về giám sát việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh Bình Phước (khóa X) 27/10/2022
3 Kế hoạch số 297/KH-MTTQ-BTT ngày 24/10/2022 về phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh 24/10/2022
4 Báo cáo số 559/BC-MTTQ-BTT ngày 19/10/2022 về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc với đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV 20/10/2022
5 Kế hoạch số /KH-MTTQ-BTT ngày 05/10/2022 về tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 06/10/2022
6 Tài liệu phục vụ Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2022 06/10/2022
7 Triển khai hướng dẫn việc xây dựng nội dung đô thị văn minh, lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng đô thị văn minh giai đoạn 2021 - 2025 03/10/2022
8 Báo cáo số 552/BC-MTTQ-BTT ngày 27/9/2022 về kết quả khảo sát, giám sát việc triển khai thực hiện dự án xây dựng tuyến kết nối ĐT753B với đường Đồng Phú - Bình Dương (đoạn Lam Sơn - Tân Phước) đợt II, năm 2022 27/09/2022
9 Kế hoạch số 284/KH-MTTQ-BTT ngày 08/9/2022 về việc tổ chức chương trình giao lưu, gặp gỡ các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong các hoạt động thiện nguyên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022 25/09/2022
10 Báo cáo số 546/BC-MTTQ-BTT ngày 13/9/2022 về phản ánh, ý kiến của cử tri và nhân dân tỉnh Bình Phước tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV 15/09/2022
11 Báo cáo số 545/BC-MTTQ-BTT ngày 13/9/2022 về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X 15/09/2022
12 Kế hoạch số 134/KH-BVĐ ngày 09/9/2022 về việc vận động, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2022 09/09/2022
13 Thông báo số 233/TB-MTTQ-BTT về cuộc thi ảnh "Sắc màu hàng Việt" năm 2022 09/09/2022
14 Thể lệ cuộc thi ảnh "Sắc màu hàng Việt" năm 2022 17/08/2022
15 Kế hoạch 297/KH-MTTQ-BTT ngày 15/5/2022 về tổ chức cuộc thi ảnh "Sắc màu hàng Việt" năm 2022 17/08/2022