Bạn có sẵn sàng đồng hành cùng MTTQVN các cấp vận động, quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19
Rất sẵn sàng
Sẵn sàng
08:52 AM - 27/07/2021
Toàn bộ kinh phí quà tặng do Sư cô vận động các mạnh thường quân và các phật tử chùa Thanh Bình chung tay đóng góp. Đây là lần thứ 3 sư cô Pháp Chơn ủng hộ công tác phòng chống dịch của huyện kể từ khi Bình Phước có ca dương tính đầu tiên đến nay (lần thứ nhất: 50 phần trị giá 14 triệu, lần 2:100 phần trị giá