Bạn có sẵn sàng đồng hành cùng MTTQVN các cấp vận động, quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19
Rất sẵn sàng
Sẵn sàng
03:36 PM - 22/10/2021
Tại buổi đón tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường thông tin về công tác phòng, chống dịch và chăm lo người dân trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh; Trao đổi về những khó khăn, đề xuất của Bình Phước đối với thành phố Hồ Chí Minh trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và phòng, chống