Bạn nhận xét như thế nào về Chương trình số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Tỉnh Ủy
Phù hợp
Chưa phù hợp
Ý kiến khác
03:23 PM - 13/05/2024
Theo đó, năm 2024 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước là Cụm phó thi đua công tác Mặt trận Cụm Đông Nam bộ, được giao chủ trì tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận Cụm Đông Nam bộ 06 tháng đầu năm. Nhằm thực hiện tốt nội dung trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai