Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa:
STT Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
1 Công văn số 2838 của Sở Xây dựng về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X 02/11/2022
2 Công văn số 2925 của Sở Tài chính về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X 02/11/2022
3 Công văn số 1883 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri 02/11/2022
4 Công văn số 1716 của Sở Nội vụ về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri 02/11/2022
5 Công văn số 2315 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X 02/11/2022
6 Công văn số 1945 của Sở KHĐT V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp HĐND tỉnh 02/11/2022
7 Công văn số 3054 của Sở GD&ĐT V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 02/11/2022
8 Công văn số 2728 của UBND tỉnh v/v khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X 02/11/2022
9 Công văn số 1501 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X 02/11/2022
10 Công văn số 1532 của Ban Quản lý Khu kinh tế về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X 02/11/2022
11 Quyết định số 1376/QĐ - BCĐ ngày 01/8/2022 về Ban hành quy chế tôn vinh, khen thưởng cá nhân, gia đình và tập thể có thành tích hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện 02/08/2022
12 Kế hoạch số 2727/ KH-VPTTTC về phân bổ và tiêm vắc xin phòng Covid-19 và liều nhắc lại đợt 12 cho người trên 18 tuổi năm 2022 29/07/2022
13 Báo cáo số 207/BC-UBND ngày 08/7/2022 về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X 11/07/2022
14 Công văn số 1470/UBND-TH ngày 21/6/2022 về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X 22/06/2022
15 Kế hoạch số 86/KH-BCĐ về triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước 26/04/2022