Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa:
STT Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
1 Bình Phước: Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bình Phước 14/05/2024
2 Bình Phước: triển khai thực hiện đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn "chính quyền thân thiện" giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước 14/05/2024
3 Bình Phước: Ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Phước 14/05/2024
4 Thể lệ cuộc thi Chuyển đổi số năm 2023 03/10/2023
5 Tài liệu tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI 02/08/2023
6 Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy 31/07/2023
7 Bài Tuyên truyền "ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" năm 2023 28/07/2023
8 Kế hoạch số 120-KH/BTGTU ngày 06/7/2023 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Bình Phước 11/07/2023
9 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 30/06/2023
10 Kế hoạch số 161-KH/TU ngày 16/05/2023 của BTV Tỉnh ủy về triển khai tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023 31/05/2023
11 Công văn số 1748/UBND-TH triển khai các giải pháp cấp bách tiết kiệm điện để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023 31/05/2023
12 Các Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy theo Công văn số 2134/MTTQ-BTT ngày 21/4/2023 24/04/2023
13 Công văn số 1073/UBND-NC về việc tham gia cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn , vật nổ do chiến tranh để lại Việt Nam" 07/04/2023
14 Kế hoạch số 1049/KH-SYT về Phòng, chống dịch bệnh Mác-bớc trên địa bàn tỉnh Bình Phước 28/03/2023
15 Nghị quyết số 01/ NQ-HĐND ngày 17/01/2023 thông qua quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 21/03/2023