Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa:
STT Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
1 Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021) 07/09/2021
2 Công văn số 317/CV-BTG ngày 24/08/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về gửi Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV 25/08/2021
3 Kế hoạch 262/KH-UBND ngày 10/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thực hiện đề án "nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh BP 25/08/2021
4 Công văn số 1019/STTTT-TTBCXB ngày 05/08/2021 của sở Thông tin và Truyền thông về tuyên truyền Chỉ thị số 10-UBND thi đua thắng lợi nhiệm vụ KT-XH; khen thưởng phòng, chống dịch Covid-19 11/08/2021
5 Công văn số 514/NHCS-NHCS ngày 09/08/2021 V/v Tham gia Cuộc thi theo Kế hoạch của NHCSXH VN phát động 11/08/2021
6 Công văn số 2653/UBND-KGVX ngày 05/08/2021 Triển khai cho vay đối với người chấp hành xong hình phạt tù và cho vay đối với người lao động trong gia đình có người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí 11/08/2021
7 Thông báo kết quả kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước 04/08/2021
8 Kế hoạch 27 -KH/BTGTU 21/07/2021 của Ban Tuyên giáo Tuyên truyền Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước 28/07/2021
9 275 -CV/BTGTU ngày 18/07/2021 của BTG Tỉnh ủy Về việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 22/07/2021
10 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần 12/07/2021
11 V/v cập nhận các văn bản chỉ đạo về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 06/07/2021
12 Công văn 261-CV/BTGTU 30/06/2021 của BTG Tỉnh ủy Về việc thẩm định công trình lịch sử 02/07/2021
13 Tài liệu Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (08/8/1921-08/8/2021) 02/07/2021
14 Công văn số 1936/UBND-KGVX ngày 14/06/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Thực hiện các chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 15/06/2021
15 Công văn số 1750/UBND-KGVX của UBND tỉnh Đẩy mạnh hoạt động hiến máu tình nguyện trong thời gian dịch bệnh Covid-19 01/06/2021