Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa:
STT Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
1 Kế hoạch 27 -KH/BTGTU 21/07/2021 của Ban Tuyên giáo Tuyên truyền Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước 28/07/2021
2 275 -CV/BTGTU ngày 18/07/2021 của BTG Tỉnh ủy Về việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 22/07/2021
3 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần 12/07/2021
4 V/v cập nhận các văn bản chỉ đạo về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 06/07/2021
5 Công văn 261-CV/BTGTU 30/06/2021 của BTG Tỉnh ủy Về việc thẩm định công trình lịch sử 02/07/2021
6 Tài liệu Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (08/8/1921-08/8/2021) 02/07/2021
7 Công văn số 1936/UBND-KGVX ngày 14/06/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Thực hiện các chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 15/06/2021
8 Công văn số 1750/UBND-KGVX của UBND tỉnh Đẩy mạnh hoạt động hiến máu tình nguyện trong thời gian dịch bệnh Covid-19 01/06/2021
9 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước 31/05/2021
10 Kế hoạch 1286/KH-SVHTTDL ngày 21/05/2021 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2021 trên địa bàn tỉnh 28/05/2021
11 Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 27/05/2021 Truyền thông về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh 28/05/2021 UBND tỉnh Bình Phước
12 Kế hoạch 162/KH-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh về triển khai phổ biến Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của UBTV Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng 27/05/2021
13 Kế hoạch 167/KH-UBND ngày 13/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về thực hiện chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 27/05/2021
14 Tài liệu tuyên truyền thu phí điện tử không dừng; phòng, chống bạo lực trẻ em, mua bán người; Giải thưởng TT đối ngoại. 26/05/2021
15 Công văn số 605/STTTT-TTBCXB ngày 25/05/2021 của Sở Thông tin truyền thông tuyên truyền thu phí điện tử không dừng; phòng, chống bạo lực trẻ em, mua bán người; Giải thưởng TT đối ngoại. 26/05/2021