Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa:
STT Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
1 Kế hoạch số 161-KH/TU ngày 16/05/2023 của BTV Tỉnh ủy về triển khai tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023 31/05/2023
2 Công văn số 1748/UBND-TH triển khai các giải pháp cấp bách tiết kiệm điện để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023 31/05/2023
3 Các Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy theo Công văn số 2134/MTTQ-BTT ngày 21/4/2023 24/04/2023
4 Công văn số 1073/UBND-NC về việc tham gia cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn , vật nổ do chiến tranh để lại Việt Nam" 07/04/2023
5 Kế hoạch số 1049/KH-SYT về Phòng, chống dịch bệnh Mác-bớc trên địa bàn tỉnh Bình Phước 28/03/2023
6 Nghị quyết số 01/ NQ-HĐND ngày 17/01/2023 thông qua quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 21/03/2023
7 Công văn số 2838 của Sở Xây dựng về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X 02/11/2022
8 Công văn số 2925 của Sở Tài chính về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X 02/11/2022
9 Công văn số 1883 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri 02/11/2022
10 Công văn số 1716 của Sở Nội vụ về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri 02/11/2022
11 Công văn số 2315 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X 02/11/2022
12 Công văn số 1945 của Sở KHĐT V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp HĐND tỉnh 02/11/2022
13 Công văn số 3054 của Sở GD&ĐT V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 02/11/2022
14 Công văn số 2728 của UBND tỉnh v/v khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X 02/11/2022
15 Công văn số 1501 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X 02/11/2022