Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa:
STT Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
1 Tài liệu phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Bình Phước 23/09/2021
2 Công văn 2942/MTTW-BTT ngày 16/09/2021 Về việc phối hợp tuyen truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch covid 19 22/09/2021
3 Báo cáo thu, chi ủng hộ phòng chống dịch covid -19 từ 23.3.2020 đến 15.9.2021. 20/09/2021
4 Kế hoạch 192/KH-MTTQ ngày 15/09/2021 về Phát động phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid - 19” 16/09/2021
5 Kế hoạch 191/KH-MTTQ ngày 14/09/2021Triển khai thực hiện gói tài trợ 5 tỷ đồng của ngân hàng Thưong mại cổ phần Công thương Việt Nam hỗ trợ tỉnh Bình Phước thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 15/09/2021
6 Công văn 2862/MTTW-BTT ngày 10/09/2021 Về việc quán triệt, triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 14/09/2021
7 Thông báo 169/TB-MTTQ ngày 13/09/2021 V/v kết quả hội nghị trực tuyến tập huấn lực lượng xung kích trên địa bàn tỉnh 14/09/2021
8 Tổ chức phản biện xã hội đối với Dự thảo Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Trường Chính trị tỉnh, đáp ứng yêu cầu Trường Chính trị chuẩn, theo hướng trường học số” 14/09/2021
9 Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021) 07/09/2021
10 Tài liệu hội nghị tập huấn cho lực lượng xung kích 31/08/2021
11 Công văn số 317/CV-BTG ngày 24/08/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về gửi Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV 25/08/2021
12 Kế hoạch 262/KH-UBND ngày 10/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thực hiện đề án "nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh BP 25/08/2021
13 Công văn số 1019/STTTT-TTBCXB ngày 05/08/2021 của sở Thông tin và Truyền thông về tuyên truyền Chỉ thị số 10-UBND thi đua thắng lợi nhiệm vụ KT-XH; khen thưởng phòng, chống dịch Covid-19 11/08/2021
14 Công văn số 514/NHCS-NHCS ngày 09/08/2021 V/v Tham gia Cuộc thi theo Kế hoạch của NHCSXH VN phát động 11/08/2021
15 Công văn số 2653/UBND-KGVX ngày 05/08/2021 Triển khai cho vay đối với người chấp hành xong hình phạt tù và cho vay đối với người lao động trong gia đình có người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí 11/08/2021