Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa:
STT Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
1 Kế hoạch số 106-KH/ ngày 20/3/2023 của BCH Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023 31/05/2023
2 Kế hoạch số 161-KH/TU ngày 16/05/2023 của BTV Tỉnh ủy về triển khai tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023 31/05/2023
3 Công văn số 1748/UBND-TH triển khai các giải pháp cấp bách tiết kiệm điện để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023 31/05/2023
4 Báo cáo số 662/ BC-MTTQ-BTT về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt TXCT với đại biểu QH trước kỳ họp thứ 5 QH khóa XV 22/05/2023
5 Phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Bình Phước 19/05/2023
6 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri là đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền năm 2023 12/05/2023
7 Phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy địnhvề nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Phước 10/05/2023
8 Phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Phước” 04/05/2023
9 PBXH đối với Dự thảo Nghị quyết của NĐND tỉnh “Quy định mức đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy ....." 04/05/2023
10 Các Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy theo Công văn số 2134/MTTQ-BTT ngày 21/4/2023 24/04/2023
11 Kế hoạch số 361/KH-BTT-MTTQ về phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng năm 2030 21/04/2023
12 Kế hoạch số 352/KH-MTTQ-BTT ngày 07/4/2023 về việc tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa UBMTTQVN tỉnh với Sở Công thương, Sở LĐ-TB&XH, Ngân hàng chính sách xã hội - Chi nhánh Bình Phước, Sở NN&PTNT 07/04/2023
13 Công văn số 1073/UBND-NC về việc tham gia cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn , vật nổ do chiến tranh để lại Việt Nam" 07/04/2023
14 Kế hoạch số 1049/KH-SYT về Phòng, chống dịch bệnh Mác-bớc trên địa bàn tỉnh Bình Phước 28/03/2023
15 Nghị quyết số 01/ NQ-HĐND ngày 17/01/2023 thông qua quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 21/03/2023