Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa:
STT Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
1 Kế hoạch, thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IX - năm 2024 22/05/2024
2 PBXH đối với Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho giáo viên và trẻ là người DTTS tham gia dạy và học tiếng Việt trước khi vào lớp Một trên địa bàn tỉnh Bình Phước 17/05/2024
3 Bình Phước: Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bình Phước 14/05/2024
4 Bình Phước: triển khai thực hiện đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn "chính quyền thân thiện" giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước 14/05/2024
5 Bình Phước: Ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Phước 14/05/2024
6 Kế hoạch tổ chức hoạt động Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ 06 tháng đầu năm 2024 13/05/2024
7 Nội dung Dự thảo Báo cáo Chính trị lần 3 14/04/2024
8 Báo cáo kết quả thu chi kinh phí Quỹ Cứu trợ tỉnh Bình Phước từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/3/2024 09/04/2024
9 Báo cáo kết quả thu chi kinh phí Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Bình Phước từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/3/2024 09/04/2024
10 Báo cáo kết quả thu chi, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh Bình Phước từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/3/2024 09/04/2024
11 Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương lần thứ III” 03/04/2024
12 Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XVI, năm 2023 – 2024 14/03/2024
13 Phản biện xã hội đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 26/02/2024
14 Kế hoạch, thể lệ tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Phước 20/02/2024
15 kết quả Tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật về quyền con người, quyền công dân và trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tố chức trong bảo đảm ngưòi dân được hỗ trợ tiếp cận pháp luật năm 2022 và 6 tháng năm 2023 19/12/2023