Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa:
STT Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
1 Báo cáo số 617/BC-MTTQ-BTT ngày 31/01/2023 về kết quả thu, chi ủng hộ phòng chống dịch Covid từ ngày 23/3/2020 - 31/12/2022 03/02/2023
2 Chương trình Giám sát phản biện năm 2023 16/01/2023
3 Tài liệu Hội nghị lần thứ 10 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá IX nhiệm kỳ 2019 - 2024 29/12/2022
4 Báo cáo Số 591/BC-MTTQ-BTT, ngày 08/12/2022 về việc Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc với đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XV 13/12/2022
5 Công văn số 2838 của Sở Xây dựng về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X 02/11/2022
6 Công văn số 2925 của Sở Tài chính về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X 02/11/2022
7 Công văn số 1883 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri 02/11/2022
8 Công văn số 1716 của Sở Nội vụ về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri 02/11/2022
9 Công văn số 2315 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X 02/11/2022
10 Công văn số 1945 của Sở KHĐT V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp HĐND tỉnh 02/11/2022
11 Công văn số 3054 của Sở GD&ĐT V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 02/11/2022
12 Công văn số 2728 của UBND tỉnh v/v khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X 02/11/2022
13 Công văn số 1501 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X 02/11/2022
14 Công văn số 1532 của Ban Quản lý Khu kinh tế về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X 02/11/2022
15 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022) 27/10/2022