Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa:
STT Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
1 Công văn số 2838 của Sở Xây dựng về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X 02/11/2022
2 Công văn số 2925 của Sở Tài chính về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X 02/11/2022
3 Công văn số 1883 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri 02/11/2022
4 Công văn số 1716 của Sở Nội vụ về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri 02/11/2022
5 Công văn số 2315 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X 02/11/2022
6 Công văn số 1945 của Sở KHĐT V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp HĐND tỉnh 02/11/2022
7 Công văn số 3054 của Sở GD&ĐT V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 02/11/2022
8 Công văn số 2728 của UBND tỉnh v/v khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X 02/11/2022
9 Công văn số 1501 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X 02/11/2022
10 Công văn số 1532 của Ban Quản lý Khu kinh tế về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X 02/11/2022
11 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022) 27/10/2022
12 Báo cáo số 560/BC-MTTQ-BTT ngày 25/10/2022 về giám sát việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh Bình Phước (khóa X) 27/10/2022
13 Kế hoạch số 297/KH-MTTQ-BTT ngày 24/10/2022 về phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh 24/10/2022
14 Báo cáo số 559/BC-MTTQ-BTT ngày 19/10/2022 về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc với đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV 20/10/2022
15 Kế hoạch số /KH-MTTQ-BTT ngày 05/10/2022 về tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 06/10/2022