Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa:
STT Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
1 Nội dung Dự thảo Báo cáo Chính trị lần 3 14/04/2024
2 Báo cáo kết quả thu chi kinh phí Quỹ Cứu trợ tỉnh Bình Phước từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/3/2024 09/04/2024
3 Báo cáo kết quả thu chi kinh phí Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Bình Phước từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/3/2024 09/04/2024
4 Báo cáo kết quả thu chi, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh Bình Phước từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/3/2024 09/04/2024
5 Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương lần thứ III” 03/04/2024
6 Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XVI, năm 2023 – 2024 14/03/2024
7 Phản biện xã hội đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 26/02/2024
8 kết quả Tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật về quyền con người, quyền công dân và trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tố chức trong bảo đảm ngưòi dân được hỗ trợ tiếp cận pháp luật năm 2022 và 6 tháng năm 2023 19/12/2023
9 Kết quả Tổ chức giám sát (đợt 2) phúc tra về thực hiện pháp luật về quyền con người, quyền công dân và trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức trong bảo đảm người dân được hỗ trợ tiếp cận pháp luật năm 2022 và 6 tháng năm 2023 19/12/2023
10 Đề cương tuyên truyền Đại hội Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam các cấp Và Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 01/11/2023
11 Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam -Ngày Truyền thống Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023) 01/11/2023
12 V/v tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc với đại biểu QH trước kỳ họp thứ 6 QH khóa XV 23/10/2023
13 V/v giám sát việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11-HĐND tỉnh Bình Phước (khóaX) 23/10/2023
14 Báo cáo Tổng kết Đề tài "Giải pháp nâng cao chất lượng giám sát trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh" 20/10/2023
15 Kế hoạch tổ chức ngày hội cán bộ Mặt trận khu dân dư cấp tỉnh năm 2023 18/10/2023