Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa:
STT Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
1 Đề cương tuyên truyền Đại hội Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam các cấp Và Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 01/11/2023
2 Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam -Ngày Truyền thống Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023) 01/11/2023
3 V/v tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc với đại biểu QH trước kỳ họp thứ 6 QH khóa XV 23/10/2023
4 V/v giám sát việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11-HĐND tỉnh Bình Phước (khóaX) 23/10/2023
5 Báo cáo Tổng kết Đề tài "Giải pháp nâng cao chất lượng giám sát trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh" 20/10/2023
6 Kế hoạch tổ chức ngày hội cán bộ Mặt trận khu dân dư cấp tỉnh năm 2023 18/10/2023
7 Công văn về việc tham gia đồng diễn "Dân vũ" tại ngày hội cán bộ Mặt trận KDC các cấp 17/10/2023
8 Kế hoạch Tổ chức Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 17/10/2023
9 Kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2023 (từ 17/10 đến 18/11/2023) 17/10/2023
10 Thể lệ cuộc thi Chuyển đổi số năm 2023 03/10/2023
11 Phản biện xã hội đối với Dự thảo của BCH Đảng bộ tỉnh Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước trong giai đoạn mới 29/09/2023
12 Chỉ thị số 21 - CT/TU về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 17/08/2023
13 Nghị định số 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 17/08/2023
14 Tài liệu tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI 02/08/2023
15 Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy 31/07/2023