Bạn có sẵn sàng đồng hành cùng MTTQVN các cấp vận động, quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19
Rất sẵn sàng
Sẵn sàng
08:46 AM - 03/06/2021
- Hôm nay lại gặp cậu ở đây. Linh giật mình quay lại, thì ra ông cụ bán nước trên đường đèo ở vùng núi Tây Bắc hôm nào. Linh vui vẻ nhích người lên ngồi ngang với ông và hỏi: - Sao bác lại vào đây ạ? Hôm trước nhờ ý kiến của bác mà cháu phá án rất nhanh. Anh em bám theo bố mẹ của nó rồi tóm được thủ