Bạn có sẵn sàng đồng hành cùng MTTQVN các cấp vận động, quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19
Rất sẵn sàng
Sẵn sàng
08:33 AM - 18/05/2023
Trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội” và Không gian nghệ thuật “Sen thư pháp”, sẽ diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội vào ngày 19-5.