Bạn nhận xét như thế nào về Chương trình số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Tỉnh Ủy
Phù hợp
Chưa phù hợp
Ý kiến khác
08:41 AM - 24/10/2023
Tháng 6-1949, Nhà xuất bản Bát Nguyệt (Thượng Hải, Trung Quốc) đã xuất bản, phát hành cuốn sách Hồ Chí Minh truyện. Cuốn sách được Trương Niệm Thức dịch từ một tác phẩm của Trần Dân Tiên. Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật nhận thấy, đây là một cuốn sách có giá trị, góp phần làm