Bạn nhận xét như thế nào về Chương trình số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Tỉnh Ủy
Phù hợp
Chưa phù hợp
Ý kiến khác
09:14 AM - 01/08/2023
Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia (2018-2023), 5 năm qua, Bộ đội biên phòng (BĐBP) Bình Phước đã phát huy rất tốt vai trò chủ thể của nhân dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), với phương châm “Sự nghiệp bảo vệ biên giới là của dân, do dân, vì dân”.