Bạn nhận xét như thế nào về Chương trình số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Tỉnh Ủy
Phù hợp
Chưa phù hợp
Ý kiến khác
08:01 AM - 29/02/2024
XUNG KÍCH TRÊN MỌI MẶT TRẬN Giai đoạn 1954-1959 - những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng và Nhà nước ta cần có một lực lượng vũ trang chuyên trách, trấn áp mọi hoạt động phá hoại của bọn phản cách mạng trong nước và ở nước ngoài, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ an ninh biên giới, bờ