Bạn nhận xét thế nào về Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly toàn xã hội?
Rất đồng tình
Đồng tình
Không đồng tình
Ý kiến khác
09:21 AM - 24/02/2021
Đông y gọi khế là “ngũ liễm” hay “liễm tử”, trừ được phong tà (các bệnh thời khí), làm tiêu tan những trệ khí trong dạ dày, đả thông uất nhục (ách tắc trong khí huyết), kiện toàn phế bộ (hệ thống hô hấp), kiện toàn tỳ vị, minh mục (làm sáng mắt), tiêu viêm… cùng nhiều công dụng khác có thể phòng chữa được hàng