Bạn có sẵn sàng đồng hành cùng MTTQVN các cấp vận động, quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19
Rất sẵn sàng
Sẵn sàng
10:15 AM - 10/08/2022
Công trình mương thoát nước Tân Bình, xã Bù Nho Cụ thể, Đoàn tham gia khảo sát, giám sát tuyến Đường bê tông xi măng thôn Tân hiệp 1 tổng chiều dài là 330m, tổng công trình là 280 triệu, nhân dân đóng góp là 170 triệu. Công trình mương thoát nước Tân Bình chiều dài 2050m, kinh phí 1 tỷ 480 triệu. Nhìn