Bạn có sẵn sàng đồng hành cùng MTTQVN các cấp vận động, quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19
Rất sẵn sàng
Sẵn sàng
04:13 PM - 18/06/2021
Tại buổi tiếp nhận ủng hộ, bà Phạm Thanh Loan - Chủ tịch UBMTTQVN xã Phú Văn cho biết: Tuy số tiền ủng hộ không lớn, nhưng hành động của chị Lý là tấm gương sáng, thể hiện tinh thần yêu nước, lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Bà Loan hy vọng việc làm ý nghĩa của chị Lý sẽ có sức lan tỏa đến nhiều