Bạn có sẵn sàng đồng hành cùng MTTQVN các cấp vận động, quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19
Rất sẵn sàng
Sẵn sàng
03:29 PM - 17/09/2021
Trong tổng số 874 người được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chơn Thành chia ra làm 3 nhóm chính: Nhóm tuyên truyền (281 người), Nhóm hỗ trợ y tế (221 người) và Nhóm hậu cần (372 người). Khi được huy động các tình nguyện viên đã thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của từng nhóm như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền,