Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa:
STT Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
1 Tài liệu tuyên truyền 75 năm ngày truyền thống Quân khu 7 19/11/2020
2 Hướng dẫn số 01-HD/BTGTU Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) 30/10/2020
3 Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày Nam kỳ Khởi nghĩa và 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Anh 30/10/2020
4 Hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 28/10/2020 UB Trung ương MTTQVN
5 Đề cương tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 08/10/2020
6 Kế hoạch số 227 ngày 15/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Thực hiện chương trình trợ giúp người khuyết tật tỉnh giai đoạn 2021-2030 28/09/2020
7 Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 14/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Thực hiện quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (giai đoạn thực hiện 2020-2030) 28/09/2020 UBND tỉnh Bình Phước
8 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu 25/09/2020
9 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai 23/09/2020 Tỉnh ủy Bình Phước
10 Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cơ sở 14/09/2020
11 Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 10/09/2020
12 Đề cương tuyên truyền 90 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng 21/08/2020
13 Công văn số 2791/UBND-KGVX ngày 12/08/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Thực hiện Thông báo số 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế 13/08/2020 UBND tỉnh Bình Phước
14 Công văn số 710/CAT-PV01 của Công An tỉnh về cảnh giác khi tham gia ứng dụng thanh toán hộ Myaladdinz 12/08/2020 UBND tỉnh Bình Phước
15 Công văn 577/TDKT-TDKT của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh V/v lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2020 07/08/2020 UBND tỉnh Bình Phước