Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa:
STT Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
1 Công văn 2223/UBND-KGVX ngày 07/07/2020 Công văn 2223/UBND-KGVX ngày 07/07/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Khẩn trương hoàn thành thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 08/07/2020
2 Công văn 2061/UBND-KGVX Công văn 2061/UBND-KGVX ngày 26/06/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Thực hiện Thông báo số 208/TB-VPCP ngày 19/6/2020 của Văn phòng Chính phủ 01/07/2020
3 Công văn số 1718-CV/BTGTU Công văn số 1718-CV/BTGTU ngày 30/06/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về đề nghị viết tin, bài chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI 01/07/2020
4 Kế hoạch 175-KH/BTGTU Kế hoạch 175-KH/BTGTU ngày 30/06/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Phước 01/07/2020 Tỉnh ủy Bình Phước
5 1316/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 1316/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành đề án thành lập Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Bình Phước 22/06/2020 UBND tỉnh Bình Phước
6 Kế hoạch 161/KH-UBND Kế hoạch 161/KH-UBND ngày 18/6/2020 Tuyên truyền, phổ biến Luật lực lượng dự bị động viên năm 2019 22/06/2020
7 Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ 22/06/2020
8 tuyên truyền Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin tuyên truyền Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin 25/05/2020 UBND tỉnh Bình Phước
9 V/v gửi Tài liệu tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp V/v gửi Tài liệu tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp 25/05/2020
10 Kế hoạch và thể lệ cuộc thi Viết về mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc, gương người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 20/05/2020
11 Kế hoạch 132/KH-UBND Kế hoạch 132/KH-UBND ngày 18/05/2020 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày gia đình Việt Nam và tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước 18/05/2020
12 Công văn 1352/UBND-KGVX Công văn 1352/UBND-KGVX ngày 08/05/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 của Văn phòng Chính phủ 11/05/2020 UBND tỉnh Bình Phước
13 Kế hoạch số 230-KH/TU Kế hoạch số 230-KH/TU ngày 08/05/2020 của Tỉnh ủy về Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) gắn với tháng nhân đạo năm 2020 08/05/2020 Tỉnh ủy Bình Phước
14 Công văn 1259/UBND-KGVX Công văn 1259/UBND-KGVX ngày 29/04/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Thực hiện thông báo số 170/TB-VPCP ngày 28/4/2020 của Văn phòng Chính phủ 05/05/2020
15 Công văn 1649-CV/BTGTU Công văn 1649-CV/BTGTU ngày 28/4/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới 28/04/2020