Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa:
STT Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
1 Quyết định số 1376/QĐ - BCĐ ngày 01/8/2022 về Ban hành quy chế tôn vinh, khen thưởng cá nhân, gia đình và tập thể có thành tích hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện 02/08/2022
2 Kế hoạch số 2727/ KH-VPTTTC về phân bổ và tiêm vắc xin phòng Covid-19 và liều nhắc lại đợt 12 cho người trên 18 tuổi năm 2022 29/07/2022
3 Kế hoạch số 86/KH-BCĐ về triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước 26/04/2022
4 Kế hoạch số 93/KH-UBND về triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 05 đến 12 tuổi 15/04/2022
5 Kết quả kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV 24/01/2022
6 Báo cáo số 371/BC-UBND ngày 05/12/2021 về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khoá X 15/12/2021
7 Thông báo số 141/TB-HĐND ngày 13/12/2021 về Kết quả kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X 15/12/2021
8 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Phước (01/01/1977 - 01/01/2022) 22/11/2021
9 Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021) 07/09/2021
10 Công văn số 317/CV-BTG ngày 24/08/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về gửi Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV 25/08/2021
11 Kế hoạch 262/KH-UBND ngày 10/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thực hiện đề án "nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh BP 25/08/2021
12 Công văn số 1019/STTTT-TTBCXB ngày 05/08/2021 của sở Thông tin và Truyền thông về tuyên truyền Chỉ thị số 10-UBND thi đua thắng lợi nhiệm vụ KT-XH; khen thưởng phòng, chống dịch Covid-19 11/08/2021
13 Công văn số 514/NHCS-NHCS ngày 09/08/2021 V/v Tham gia Cuộc thi theo Kế hoạch của NHCSXH VN phát động 11/08/2021
14 Công văn số 2653/UBND-KGVX ngày 05/08/2021 Triển khai cho vay đối với người chấp hành xong hình phạt tù và cho vay đối với người lao động trong gia đình có người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí 11/08/2021
15 Thông báo kết quả kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước 04/08/2021