Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa:
STT Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
1 Kế hoạch 54/KH-UBND ngày 24/02/2021 V/v thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2021 04/03/2021
2 Công văn 642/UBND-KGVX ngày 02/03/2021 của UBND tỉnh về Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 04/03/2021
3 công bố quyết định phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách ĐVBC và số đại biểu được bầu ở mỗi ĐVBC đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước 02/03/2021 UBND tỉnh Bình Phước
4 Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 24/02/2021 V/v thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2021 25/02/2021 UBND tỉnh Bình Phước
5 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) 23/02/2021
6 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị 23/02/2021
7 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 23/02/2021 UBND tỉnh Bình Phước
8 Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/01/1941-28/01/2021); Tuyên truyền các kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam; 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam” 05/02/2021
9 Tài liệu tuyên truyền các kỳ Đại hội của Đảng 27/01/2021
10 Công văn số 31/CAT-PV01 ngày 12/01/2021 của Công an tỉnh V/v thông báo phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm Trộm cắp tài sản 14/01/2021
11 Công văn số 72/UBND-NC ngày 08/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ngăn chặn tình trạng vận chuyển pháo lậu từ Campuchia về tỉnh Bình Phước 14/01/2021
12 Kế hoạch số 09/KH-BCĐ ngày 08/01/2021 về Triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội Xuân năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước 14/01/2021
13 Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) 16/12/2020
14 Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV 16/12/2020
15 Công văn số 4401/UBND-KGVX ngày 01/12/2020 về thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 01/12/2020