Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa:
STT Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
1 Công văn 2862/MTTW-BTT ngày 10/09/2021 Về việc quán triệt, triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 14/09/2021
2 Công văn số 2502/MTTW-BTT của UBTW MTTQVN 11/06/2021 V/v triển khai Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022 22/06/2021
3 Thể lệ Giải báo chí phòng chống tham nhũng 23/04/2021
4 Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX 23/04/2021
5 Thể lệ giải báo chí toàn quốc "báo chí với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" năm 2020-202121 Thể lệ giải báo chí toàn quốc "báo chí với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" năm 2020-2021 25/03/2021
6 Hướng dẫn 51/HD-MTTW ngày 03/03/2021 tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2021 10/03/2021
7 Hướng dẫn 50/HD-MTTW-BTT ngày 23/02/2021 công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2021 trong hệ thống MTTQ Việt Nam 10/03/2021
8 Các văn bản liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 24/02/2021
9 Công văn số 1867/MTTW-BTT ngày 23/12/2021 về đón tết Tân Sửu 2021 vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm 14/01/2021
10 Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày tổng tuyển cử 30/12/2020
11 Đề cương tuyên truyền 90 năm ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống MTTQVN 21/10/2020 UB Trung ương MTTQVN
12 Công văn 1279/MTTW-BTT ngày 19/08/2020 của UBTW MTTQVN về việc tiếp tục vận động nhân dân ủng hộ phòng, chống Covid-19 25/08/2020
13 Hướng dẫn 34/HD-MTTW-BTT ngày 10/08/2020 của Ủy ban Trung ương MTTQVN về Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 13/08/2020
14 Thông tri 08/TT-MTTW-BTT 28/07/2020 của Ủy ban Trung ương MTTQVN hướng dẫn thực hiện một số Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 04/08/2020
15 Công văn số 939/MTTW-BTT ngày 18/05/2020 Công văn số 939/MTTW-BTT ngày 18/05/2020 của Mặt trận Trung ương về phối hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bấp hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (kèm theo Tài liệu tuyên truyền) 04/06/2020