Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa:
STT Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
1 Các văn bản liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 24/02/2021
2 Công văn số 1867/MTTW-BTT ngày 23/12/2021 về đón tết Tân Sửu 2021 vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm 14/01/2021
3 Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày tổng tuyển cử 30/12/2020
4 Đề cương tuyên truyền 90 năm ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống MTTQVN 21/10/2020 UB Trung ương MTTQVN
5 Công văn 1279/MTTW-BTT ngày 19/08/2020 của UBTW MTTQVN về việc tiếp tục vận động nhân dân ủng hộ phòng, chống Covid-19 25/08/2020
6 Hướng dẫn 34/HD-MTTW-BTT ngày 10/08/2020 của Ủy ban Trung ương MTTQVN về Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 13/08/2020
7 Thông tri 08/TT-MTTW-BTT 28/07/2020 của Ủy ban Trung ương MTTQVN hướng dẫn thực hiện một số Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 04/08/2020
8 Công văn số 939/MTTW-BTT ngày 18/05/2020 Công văn số 939/MTTW-BTT ngày 18/05/2020 của Mặt trận Trung ương về phối hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bấp hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (kèm theo Tài liệu tuyên truyền) 04/06/2020
9 Thể lệ giải báo chí toàn quốc "báo chí với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" năm 2020-202121 Thể lệ giải báo chí toàn quốc "báo chí với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" năm 2020-202121 27/04/2020
10 Công văn 815 Công văn 815/MTTW-BTT ngày 17/4/2020 Định hướng giáo dục truyền thông về công tác dân số năm 2020 17/04/2020 UB Trung ương MTTQVN
11 Hướng dẫn 22/HD-MTTW Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn chủ tịch UBTWMTTQVN về tổ chức phát động toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19 14/04/2020 UB Trung ương MTTQVN
12 CV 729/MTTW-BTT CV 729/MTTW-BTT ngày 31/3/2020 về việc tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong dân tộc thiểu số miền núi 14/04/2020 UB Trung ương MTTQVN
13 V/v tiếp tục vận động tôn giáo tham gia phòng, chống dịch Covid-19 Công văn số 376/MTTW-BTT của Mặt trận Trung ương về việc tiếp tục vận động tôn giáo tham gia phòng, chống dịch Covid-19 14/04/2020 UB Trung ương MTTQVN
14 Hướng dẫn số 26/HD-MTTW-BTT Hướng dẫn số 26/HD-MTTW-BTT ngày 14/4/2020 về công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lênin 14/04/2020
15 Hướng dẫn 24/HD-MTTW-BTT Hướng dẫn 24/HD-MTTW-BTT ngày 10/04/2020 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ CHí Minh (19/5/1890-19/5/2020) 10/04/2020 UB Trung ương MTTQVN