Bạn nhận xét thế nào về Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly toàn xã hội?
Rất đồng tình
Đồng tình
Không đồng tình
Ý kiến khác
02:18 PM - 20/11/2020
Đừng nghĩ cụ Nguyễn Đình Chiểu lạc hậu khi cụ nhất quyết không dùng xà phòng mà chỉ dùng tro để giặt rửa. Tất nhiên cụ ghét Pháp nên dứt khoát không dùng đồ của thực dân, nhưng thứ nước tro của cụ không những chẳng thua kém gì xà phòng mà còn ưu việt hơn. Có điều là sự ưu việt đó bị vùi dập bị coi khinh đến hơn một