Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa:
STT Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
1 Tài liệu tập huấn lĩnh vực Dân Chủ Pháp Luật 06/07/2020
2 V/v tuyên truyền chính sách thuế 02/07/2020
3 Báo cáo số 158/BC-MTTQ Báo cáo số 158/BC-MTTQ ngày 01/07/2020 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về Kết quả vận động, thu, chi kinh phí ủng hộ Phòng chống dịch Covid-19 và các tỉnh miền tây Nam Bộ, các huyện trong tỉnh bị ảnh hưởng khô hạn từ ngày 23/03/2020 đến 26/6/2020 02/07/2020 UBMTTQVN tỉnh Bình Phước
4 Báo cáo số 149/BC-MTTQ Báo cáo số 149/BC-MTTQ của Ủy ban MTTQVN tỉnh về Kết quả yận động, thu, chi kinh phí ủng hộ Phòng chống dịch Covid-19 và các tỉnh miền tây Nam Bộ, các huyện trong tỉnh bị ảnh hưởng khô hạn từ ngày 23/03/2020 đến 19/6/2020 24/06/2020
5 Báo cáo dự thảo Kết quả thực hiện công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 05/06/2020 UBMTTQVN tỉnh Bình Phước
6 Kết quả giám sát việc chi trả cho các đối tượng thụ hưởng Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ Kết quả giám sát việc chi trả cho các đối tượng thụ hưởng Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ 03/06/2020
7 Kết quả vận động, thu, chi kinh phí ủng hộ Phòng chống dịch Covid-19 và các tỉnh miền tây Nam Bộ, các huyện trong tỉnh bị ảnh hưởng khô hạn từ ngày 23/03/2020 đến 29/05/2020 03/06/2020
8 Kết quả vận động, thu, chi kinh phí ủng hộ Phòng chống dịch Covid-19 và các tỉnh miền tây Nam Bộ, các huyện trong tỉnh bị ảnh hửởng khô hạn từ ngày 23/03/2020 đến 22/05/2020 Kết quả vận động, thu, chi kinh phí ủng hộ Phòng chống dịch Covid-19 và các tỉnh miền tây Nam Bộ, các huyện trong tỉnh bị ảnh hửởng khô hạn từ ngày 23/03/2020 đến 22/05/2020 25/05/2020
9 Công văn 463/CV-MTTQ Công văn 463/CV-MTTQ ngày 22/5/2020 V/v tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 22/05/2020
10 Kế hoạch 81/KH-MTTQ-BTT Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 20/05/2020 UBND tỉnh Bình Phước
11 Kế hoạch 78/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch 78/KH-MTTQ-BTT phản biện đối với dự thảo bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước 18/05/2020
12 Kế hoạch 79/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch 79/KH-MTTQ-BTT ngày 15/5/2020 Tổ chức phản biện xã hội đối với Dự thảo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực giáo dục và đào tạo 18/05/2020
13 Kế hoạch số 80/KH-MTTQ-BTT Về việc thực hiện phong trào thi đua "dân vận khéo" năm 2020 18/05/2020
14 Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi tìm hiểu 90 năm MTTQVN Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi tìm hiểu 90 năm MTTQVN 12/05/2020 UBMTTQVN tỉnh Bình Phước
15 Kế hoạch 75/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch 75/KH-MTTQ-BTT ngày 11/5/2020 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về Thực hiện “Chuyến xe Nhân ái” tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo do ảnh hưởng dịch Covid-19 ở các huyện năm 2020 nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) 11/05/2020 UBMTTQVN tỉnh Bình Phước