Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa:
STT Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
1 Phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo không có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2022 - 2025 02/08/2022
2 Báo cáo số 529/BC-MTTQ-BTT về giám sát việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh Bình Phước khóa X 28/07/2022
3 Công văn số 1715/MTTQ-BTT về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X 28/07/2022
4 Báo cáo số 522/BC-MTTQ-BTT ngày 20/7/2022 về kết quả giám sát thực hiện quy định phòng, chống dịch bệnh; việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước 20/07/2022
5 Tài liệu phục vụ hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (2019 - 2024) và công tác 6 tháng đầu năm 2022 13/07/2022
6 Báo cáo số 519/BC-MTTQ ngày 07/7/2022 về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội sau kỳ hợp thứ 3, Quốc hội khóa XV 08/07/2022
7 Công văn số 1675/MTTQ-BTT ngày 06/7/2022 về việc tổng hợp ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo "Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050" 06/07/2022
8 Báo cáo số 501/BC-MTTQ-BTT ngày 14/6/2022 về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X 15/06/2022
9 Kế hoạch số 271/KH-MTTQ-BTT ngày 10/6/2022 về phản biện xã hội đối với Dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 15/06/2022
10 Báo cáo sô 499/BC-MTTQ-BTT ngày 07/6/2022 về kết quả vận động, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 08/06/2022
11 Tài liệu Hội nghị Sơ kết Công tác xây nhà và Quỹ Phòng chống Covid-19 năm 2021 27/05/2022
12 Danh sách các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động đến tháng 5/2022 25/05/2022
13 Kế hoạch phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách cấp huyện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 23/05/2022
14 Kế hoạch Phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định về nội dung, mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới 23/05/2022
15 Kế hoạch phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết Quy định về chính sách hỗ trợ lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, đảng, đoàn thể và các đối tượng chính sách, người có công khi từ trần 11/05/2022