Bạn có sẵn sàng đồng hành cùng MTTQVN các cấp vận động, quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19
Rất sẵn sàng
Sẵn sàng
02:41 PM - 10/08/2022
 Cùng dự tiếp xúc có các vị đại biểu HĐND thành phố Đồng Xoài bầu cử trên địa bàn 4 phường, đại diện các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố Đồng Xoài.           Tại buổi tiếp xúc các vị đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố đồng xoài đã thông báo với bà con cử tri về kết quả kỳ họp thứ 5 chuyên đề và kỳ