Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa:
STT Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
1 Công văn số 1936/UBND-KGVX ngày 14/06/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Thực hiện các chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 15/06/2021
2 Kế hoạch tổ chức phản biện xã hội đối với Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quy định về tiêu chí lựa chọn, công nhận già làng tiêu biểu và thực hiện chính sách đối với già làng tiêu biểu 02/06/2021
3 Công văn số 1750/UBND-KGVX của UBND tỉnh Đẩy mạnh hoạt động hiến máu tình nguyện trong thời gian dịch bệnh Covid-19 01/06/2021
4 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước 31/05/2021
5 Kế hoạch 1286/KH-SVHTTDL ngày 21/05/2021 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2021 trên địa bàn tỉnh 28/05/2021
6 Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 27/05/2021 Truyền thông về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh 28/05/2021 UBND tỉnh Bình Phước
7 Kế hoạch 162/KH-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh về triển khai phổ biến Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của UBTV Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng 27/05/2021
8 Kế hoạch 167/KH-UBND ngày 13/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về thực hiện chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 27/05/2021
9 Tài liệu tuyên truyền thu phí điện tử không dừng; phòng, chống bạo lực trẻ em, mua bán người; Giải thưởng TT đối ngoại. 26/05/2021
10 Công văn số 605/STTTT-TTBCXB ngày 25/05/2021 của Sở Thông tin truyền thông tuyên truyền thu phí điện tử không dừng; phòng, chống bạo lực trẻ em, mua bán người; Giải thưởng TT đối ngoại. 26/05/2021
11 Thực hiện nghiêm hướng dẫn giám sát, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và công tác bầu cử trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 21/05/2021
12 Công văn số 1556/UBND-KGVX của UBND tỉnh về việc Cập nhật, thực hiện các chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 17/05/2021
13 Tài liệu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 13/05/2021
14 V/v gửi 03 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh, kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên 06/05/2021
15 Công văn số 1324/UBND-NC ngày 26/04/2021 về việc Triển khai đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh 27/04/2021