Bạn nhận xét thế nào về Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly toàn xã hội?
Rất đồng tình
Đồng tình
Không đồng tình
Ý kiến khác
03:27 PM - 29/06/2020
"Ngày 5 tháng 1 năm 2020 Kính gửi mệ Sương bán xôi! Mệ ơi, 10 năm nay con chỉ ăn sáng bằng xôi của mệ. Gần đây, con càng quý mệ hơn và gọi mệ là "mệ Sương thông thái". Hôm nay con xin gửi mệ một lá thư để lan tỏa việc làm tử tế! Mệ Sương bán xôi đắt khách kính mến! Xôi mệ bán ngon, sạch sẽ nức