Bạn nhận xét thế nào về Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly toàn xã hội?
Rất đồng tình
Đồng tình
Không đồng tình
Ý kiến khác
09:04 AM - 12/10/2020
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh huấn luyện điều lệnh đội ngũ BĐBP Bình Phước được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 260,433km đường biên giới quốc gia tiếp giáp với nước bạn Campuchia; phụ trách địa bàn 15 xã biên giới của 3 huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập. Bảo vệ đường biên, mốc giới Đảng ủy BĐBP