Bạn nhận xét thế nào về Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly toàn xã hội?
Rất đồng tình
Đồng tình
Không đồng tình
Ý kiến khác
02:10, 06/02/2020
07:49, 12/02/2020
09:09, 26/02/2020
09:41, 09/03/2020
02:00, 10/03/2020
09:46 AM - 02/07/2020
Nghĩa vụ và Quyền lợi là sự công bằng hợp lý. Nhưng đa phần con người vốn ích kỷ chỉ thích tìm quyền lợi mà tránh né nghĩa vụ. Ta muốn sung sướng nhưng không chịu cống hiến. Người như thế là kém đạo đức. Còn người có đạo đức trung bình thì cân đối giữa sự cống hiến của mình so với cái quyền lợi mà mình thụ