Bạn nhận xét thế nào về Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly toàn xã hội?
Rất đồng tình
Đồng tình
Không đồng tình
Ý kiến khác
09:39 AM - 19/04/2021
Càng đi tìm giải pháp thay đổi số phận thì cuộc đời càng rơi vào bi kịch. Bây giờ cô hết biết tìm đến đâu nữa, nghe nói ở đây người ta tu tập vui vẻ nên đến thử xem sao, nhưng cũng không biết hỏi gì nói gì. Ông Hải nói: - Vậy thì cô tìm sai giải pháp nên số phận không thay đổi được mà cuộc đời tan vỡ luôn. Nếu