Bạn nhận xét thế nào về Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly toàn xã hội?
Rất đồng tình
Đồng tình
Không đồng tình
Ý kiến khác
08:38 AM - 30/12/2020
Yên tâm gắn bó vườn cây Vợ chồng anh Bùi Đức Huỳnh (SN 1986), dân tộc Mường từ ngoài Bắc vào Bù Đốp làm ăn từ năm 2001. Đến năm 2013, vợ chồng anh được nhận vào làm công nhân cao su của đội sản xuất số 1, Trung đoàn 717, Binh đoàn 16. Mặc dù mấy năm nay, giá mủ cao su xuống thấp, đời sống công nhân có phần khó