Bạn nhận xét thế nào về Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly toàn xã hội?
Rất đồng tình
Đồng tình
Không đồng tình
Ý kiến khác
03:03 PM - 08/01/2021
Nếu một đất nước có được nhiều người có tinh thần trách nhiệm cao thì đất nước đó sẽ hùng cường. Ngược lại thì đất nước đó mãi mãi thuộc diện “đang phát triển”. Ta phải dạy con em mình có tinh thần trách nhiệm cao độ phủ sóng khắp nơi. Các em hễ thấy việc gì có lợi cho đời là hăng hái góp công góp sức, đừng