Kết quả cuộc thăm dò ý kiến:
Bạn có sẵn sàng đồng hành cùng MTTQVN các cấp vận động, quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19
- Rất sẵn sàng: 26 ý kiến
- Sẵn sàng: 6 ý kiến