Search

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 21

Hôm nay: 59

Lượt truy cập: 444.237

mattran1.pngmattran2.png

BAN THƯỜNG TRỰC

Untitled-1.gif

TÊN GỌI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

TÊN GỌI CỦA  MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM  

(Bài phát biểu của ông Xuân Thuỷ, Uỷ viên Ban Trù bị Đại hội hợp nhất 3 tổ chức Mặt trận   -  Đại hội 1  (tháng 2 năm 1977)

Chúng tôi hiểu rằng tất cả các quý vị đều tán thành bản Báo cáo Chính trị của Ban trù bị Đại hội do đồng chí Hoàng Quốc Việt trình bày, tán thành bản dự thảo Chương trình Chính trị, tán thành bản dự thảo Điều lệ. Song trước khi Đại hội thông qua những văn kiện quan trọng này, theo đề nghị của một số vị, xin Đại hội cho phép tôi trình bày thêm về cái tên: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ban trù bị Mặt trận Dân tộc thống nhất được thành lập từ mùa thu năm 1976, gồm đại biểu của 3 tổ chức: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hoà bình Việt Nam. Ban trù bị chúng tôi đã thảo luận khá nhiều về cái tên của Mặt trận mới, chúng tôi còn trao đổi ý kiến với các thành viên trong các tổ chức Mặt trận và các địa phương. Mọi người đều thấy rằng:

  • Cái tên Mặt trận Dân tộc Giải phóng có lịch sử vẻ vang nhưng không còn thích hợp, bởi vì dân tộc ta đã được giải phóng hoàn toàn rồi.

  • Cái tên Liên minh Các lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hoà bình cũng có lịch sử vẻ vang nhưng cũng không còn thích hợp, bởi vì nước ta đã hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ và đã giành được hoà bình rồi.

  • Cái tên Mặt trận Tổ quốc thì thân thương, gần gũi và còn thích hợp nhất song hãy tạm để lại đó, thử đi tìm một tên khác xem có cái tên nào hay hơn không?

Có người nói nên lấy tên Mặt trận mới là Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam nhưng lâu nay ta thường coi là cái tên chung, không phải các tên cụ thể của Mặt trận nào: cũng như nói Đảng của giai cấp công nhân là một cái tên chung, còn Đảng Lao động hay Đảng Cộng sản mới là cái tên cụ thể.

Có người nói nên lấy tên là Mặt trận Dân chủ, vì cả thế giới đều đang hướng về dân chủ, dân chủ xã hội chủ nghĩa còn cao hơn cả dân chủ tư sản. Nhưng nếu vậy thì sao ta lại nói "Mặt trận Dân chủ" trống không để chẳng rõ là dân chủ tư sản hay dân chủ xã hội chủ nghĩa. Huống chi năm 1936-1939 đã có Mặt trận Dân chủ Đông dương với nội dung và mục tiêu của nó lúc đó thấp hơn nền dân chủ nhân dân sau này: mà dân chủ nhân dân lại thấp hơn chủ nghĩa xã hội, nghĩa là chúng ta đã đi quan những giai đoạn thấp của cách mạng và chúng ta đang ở giai đoạn cao của cách mạng là giai đoạn Cách mạng xã hội chủ nghĩa

Có người nói nên gọi hẳn là Mặt trận Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bởi vì Tổ quốc là nói về yêu nước, xã hội chủ nghĩa là nói về thực chất của cuộc Cách mạng, ngày nay chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa xã hội hoà làm một, yêu nước tức là yêu chủ nghĩa xã hội. Cái tên ấy và cách giải thích như vậy rất có ý nghĩa và sát với tình hình thực tế nước ta.

Song có nhiều vị miền Nam trong Ban Trù bị đại hội nói rằng gọi là " Mặt trận Tổ quốc xã hội chủ nghĩa" thì đúng nhưng cái tên hơi dài, chỉ nên gọi là " Mặt trận Tổ quốc Việt Nam" vừa gọn mà cũng vừa đủ nghiã, bởi vì "Tổ quốc" là nói về yêu nước, " Việt Nam" là nói về xã hội chủ nghĩa, tức là "Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Đó là Việt Nam xã hội chủ nghĩa chứ không thể Việt Nam nào khác được.

Mọi người cho là chí lý. Song cũng có người nêu rằng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì hay thật, chỉ e kẻ địch có xuyên tạc gì không? Có ý kiến trình bày lại rằng: Thực ra Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thành lập năm 1955, cái tên đó do Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đề xướng được mọi người tán đồng. Lúc ấy Đảng Lao động Việt Nam tức là Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ và Hồ Chủ tịch đã thấy rõ Đế quốc Mỹ đang âm mưu phá hoại Hiệp định Giơ ne vơ về Việt Nam, nhằm hất cẳng Pháp, chiếm lấy miền Nam ta, chia rẽ lâu dài nước ta. Vì vậy phải có một mặt trận đoàn kết được toàn dân đấu tranh cho quyền lợi thiêng liêng của Tổ quốc, hai tiếng " Tổ quốc" nhắc nhở mọi người đoàn kết phấn đấu cho một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Đó là Mặt trận của cả nước từ Bắc đến Nam. Song đế quốc Mỹ và tay sai cố tình phá hoại hiệp định Giơ ne vơ về Việt Nam, gây ra chiến tranh đặc biệt, rồi chiến tranh cục bộ và sau cùng chúng đưa chiến tranh lan rộng ra toàn quốc làm trở ngại cho sự hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vì vậy trong cao trào đồng khởi ở miền Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng ở miền Nam mới ra đời và trong dịp tổng tấn công Tết Mậu thân năm 1968 có thêm Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hoà bình Việt Nam. đó là những tổ chức mặt trận phù hợp với điều kiện lịch sử từng lúc và làm cho Mặt trận Dân tộc thống nhất càng được mở rộng dưới nhiều hình thức. Nói như thế để chúng ta thấy rằng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ trong quá khứ cũng đã là của Tổ quốc Việt Nam chung của chúng ta.

Còn về địch xuyên tạc ư? Cách mạng chân chính không hề sợ địch xuyên tạc, mà phải luôn luôn tấn công vào sự xuyên tạc của chúng.

Lần thứ nhất trong lịch sử nước Mỹ, bọn xâm lược bị thất bại ở Việt Nam. Chúng rất đau buồn nhưng cũng rất ngoan cố. Khi rút khỏi Việt Nam chúng còn mang theo hơn 10 vạn người di tản và còn gài lại bọn tay sai phá hoại. Chúng ta đã chứng kiến việc bọn tay sai Mỹ lợi dụng cả nhà thơ Vinh Sơn ở giữa thành phố Sài gòn để làm nơi chứa vũ khí, nơi in bạc giả, nơi phát đi những tin đồn nhảm, nơi chứa chấp biết bao những sự xấu xa nhơ bẩn.

Hiện nay bọn CIA Mỹ lại đang tung ra dư luận về cái gọi là "vi phạm nhân quyền" và cái gọi là " bảo vệ nhân quyền" để xuyên tạc sự thật, dựng lên những chuyện không có, hòng vu cáo Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và lừa dối nhân dân thế giới.

Sự thật là bọn xâm lược Mỹ đã ném bom hàng loạt bằng máy bay B52, đã rải chất độc hoá học, đã dồn dân, đốt làng, phá lúa, đã tổ chức các trại giam kiểu chuồng bò, chuồng cọp..v.v..gây nên biết bao tàn phá, chết chóc, đau thương trên đất nước ta, thì đâu chúng còn được phép nói đến nhân quyền!

Có một vài cây viết gọi là văn chương, có một vài cái miệng gọi là khẩu khí chính trị ở nước phương Tây nào đó đã phụ hoạ với luận điệu của CIA Mỹ. Thật đáng tiếc cho họ, tự họ đã làm giảm giá trị rất nhiều về những dòng chữ, những lời nói của họ lâu nay. Bởi vì họ vô tình hay cố ý đã đồng loã với CIA Mỹ.

Chúng ta hoàn toàn bác bỏ mọi luận điệu bịa đặt, vu khống bất kỳ từ đâu đối với nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta.

Chính sách của chúng ta là nhân đạo. Chúng ta chỉ muốn mọi người Việt Nam thương yêu nhau, đoàn kết với nhau, cùng nhau xây dựng đất nước phồn vinh. Chúng ta chỉ muốn sống hoà bình hữu nghị với tất cả các dân tộc trên thế giới.

Xin trở lại cái tên " Mặt trận Tổ quốc Việt Nam". Có bạn miền Nam, bạn ấy ở trong vùng mới giải phóng đã nói rằng: Quốc hội thống nhất do toàn dân bầu ra đã quyết định thủ đô Hà nội, quốc kỳ lá cờ đỏ sao vàng, quyết định ấy được mọi người từ Bắc đến Nam hoan hô nhiệt liệt thì tại sao lại có ý kiến muốn tránh né cái tên " Mặt trận Tổ quốc Việt Nam", tại sao lại sợ địch xuyên tạc!

Đó là câu nói chí lý, chí tình, đáng ghi nhớ.

Thật vậy, hai tiếng Tổ quốc vô cùng thiêng liêng. Người Việt Nam ta đều chung một Tổ quốc từ Cao Lạng đến Minh Hải, đều chung một mộ tổ Hùng vương ở Lâm Thao, Vĩnh Phú. Người Việt Nam ở nước ngoài dù xa xôi đến đâu cũng hướng về Tổ quốc thân yêu. Bất kỳ một người Việt Nam yêu nước nàocũng vui mừng trước sự kiện lịch sử mùa xuân 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng. Tổ quốc Việt Nam độc lập và thống nhất. Ngày nay, ai cũng mong được góp phần xây dựng Tổ quốc mình đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lời Bác Hồ đã nói, Hai tiếng Tổ quốc kêu gọi trái tim Việt Nam, thúc dục mọi khối óc Việt Nam, phải làm cho Tổ quốc giàu mạnh.

Chính vì vậy, chúng tôi đề nghị các quý vị thông qua cái tên mặt trận mới là


                                    Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
!

 

VỊ TRÍ VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

 

 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận cấu thành hệ thống chính trị của nước ta hiện nay. Sự qui định này là do yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng, là xuất phát tư thể chế chính trị: nước ta là nước dân chủ, mọi quyền lực thuộc về nhân dân. Đây là vấn đề lịch sử, vấn đề truyền thống. Vai trò của Mặt trận không phải tự Mặt trận đặt ra mà là do chính nhân dân, chính lịch sử thừa nhận.

Từ khi có Đảng là có Mặt trận, ngay sau khi nhân dân giành được chính quyền, Mặt trận đã trở thành một bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị. Tuy vai trò, vị trí, chức năng và phương thức hoạt động của từng bộ phận cấu thành trong hệ thống chính trị có khác nhau nhưng đều là công cụ thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân nhằm một mục đích chung là: Phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh, có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế. Hiến pháp năm 1992 đã xác định: "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân..." điều đó càng khẳng định Mặt trận Tổ quốcViệt nam là một bộ phận không thể thiếu được của hệ thống chính trị nước ta.

"Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thành viên có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đaị đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc..." Đó là củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân, thắt chặt mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới.

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là một quá trình lâu dài, trải qua nhiều chặng đường và tồn tại lâu dài nhiều thành phần kinh tế. Trong quá trình đó còn có sự khá nhau giữa các giai cấp, các dân tộc, các tầng lớp xã hội, các tôn giáo... Những biến đổi về cơ cấu giai cấp và thành phần xã hội đang đặt ra cho công tác vận động quần chúng nói chung và công tác Mặt trận nói riêng những vấn đề mới. Nhu cầu liên minh, mở rộng việc tập hợp các lực lượng yêu nước đặt ra một cách bức bách. Mặt khác các thế lực thù địch đangthực hiện chiến lược diễn biến hoà bình và nhiều âm mưu chia rẽ khối đại đoà kết dân tộc, hòng phá hoại sự nghiệp Cách mạng của nhân dân ta.

Trong bối cảnh đó, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, một sự nghiệp đầy khó khăn gian khổ, càng đòi hỏi phải tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Do vậy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể thành viên càng quan trọng. Nâng cao vai trò, tác dụng của Mặt trận trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội là một yêu cầu của công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA MẶT TRẬN

Mặt trận Dân tộc thống nhất được tổ chức trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, bình đẳng về địa vị và độc lập về tổ chức. Quan hệ giữa các thành viên trong Mặt trận được thực hiện theo các nguyên tắc:

Trong sinh hoạt Mặt trận, các thành viên tự do bày tỏ ý kiến của mình, cùng nhau bàn bạc, hiệp thương dân chủ đề đạt tới sự nhất trí, không mệnh lệnh, không áp đặt. Nếu có những ý kiến khác trên những vấn đề cụ thể thì cùng nhautrao đổi, thuyết phục, giúp đỡ nhau giải quyết. Trong hoạt động, các thành viên thoả thuận với nhau về chương trình hành động chung và có nghĩa vụ giúp đỡ nhau, phối hợp thống nhất hành động để thực hiện chương trình đã thoả thuận. Bốn nguyên tắc đó có quan hệ mật thiết với nhau, nhưng nguyên tắc một và bốn là rất quan trọng

 

 

Lượt xem: 3996

  • File đính kèm:

Bookmark and Share

Bình luận

HOC BAC.png

ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

Dai-doan-ket-TDT-04-12.gif

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Cập nhật kịp thời
Hữu ích


Bình chọn